WHAT IF ...
It's up to you?

Wat gebeurt er als we de stadsbewoner als feitelijke eigenaar van de openbare ruimte van de stad benoemen en benaderen?
OLIFANTENPAD CS
Dutch Design Week

What if lab: wellbeing in the city

00

Aangedreven door:

01
Ons antwoord op:

Huidige ontwerp-praktijk

De traditionele rol en praktijk van de stedelijke ontwerper is aan het veranderen. We willen de tijd van de tekentafelplannen en onbedoelde olifantenpaadjes achter ons laten.  We proberen niet meer ontwerpend een allesomvattende oplossing te bieden maar willen de stadsbewoner juist ondersteunen in het maken van goede keuzes voor hun eigen omgeving.

Ontwerp proces & expertise

We geloven dat het ruimtelijk ontwerpproces meer exptertise vraagt dan een enkele ontwerper in huis heeft. Daarom werken we binnen het Olifantenpad CS samen met anderdere ontwerpers en professionals. We zijn een stadspsycholoog, stedenbouwer, lichtontwerper, en experts op het gebied van VR en Neurofeedback. 

'Smart City beweging' en de burger

Huidige Smart City oplossingen gaan vooral over logistiek en misdaad preventie. Waarom gebruiken we de geweldige mogelijkheden van technologie en data niet om mensen in de stad gelukkig te maken? 

We willen het menselijk welzijn centraal stellen binnen de Smart City ontwikkelingen. 

 
02
We ontwikkelen

Designtools voor een gelukkige stad

Het begint met praten

Ontmoet de mensen daar waar ze wonen!

De kennis over en ervaring met hun leefomgeving is essentieel bij het ontwerpen van openbare ruimten. De gemeente, de ontwerper en de burgers staan binnen dit proces op voet van gelijkheid. 

Uiteindelijk gaat het over het samen zorgen voor elkaar, de stad en de omgeving. 
Door de mensen te betrekken in het proces verbeteren we tegelijk de sociale cohesie van het gebied. Het zal leiden tot plekken waar mensen zicht thuis voelen.  

Bouw het samen

Virtual Reality en Ruimtelijk ontwerp

Het gevoel van immersie maakt VR tot een heel krachtig gereedschap in het ruimtelijk ontwerpproces.  Mensen kunnen hun eigen plein ontwerpen in VR, met de hulp van een “toolbox” gevuld door ontwerpers. Virtueel staand op het plein ervaren ze direct de gevolgen van hun keuzen. Ze kunnen dit alleen doen, of met meerdere mensen tegelijk. 
De ontwerpen die op deze manier geproduceerd worden, kunnen achteraf getest worden met neurofeedback. Zo vinden we het het beste ontwerp zowel op het bewuste als onbewuste niveau. 

Kunnen we geluk meten?

Neurofeedback

Met neurofeedback meten we de vaak onbewuste reactie van mensen op een ruimtelijk ontwerp. Zijn ze gestressed of juist ontspannen? Voelen ze zich veilig of zijn ze extra alert?  Is er een verschil te zien tussen de reacties van mensen uit verschillende groepen (jong / oud, man/ vrouw, verschillende culturen of handicaps)? Om een werkelijk inclusief ontwerp te maken zijn deze data essentieel.
 Het uiteindelijke ontwerp is dan gebaseerd op de meetbare beleving van een diverse groep stadsbewoners.
03
Proces

Testcase Assendelftplein

04
Over ons

Wie wij zijn

We zijn een stadspsycholoog, een ruimtelijk ontwerper, een lichtontwerper, een VR expert en een expert op het gebied van Neurofeedback. Wat ons verbindt en motiveert:

  • een interesse in een andere rol voor de stadsbewoner in het ruimtelijk ontwerpproces
  • het gebruik van technologie en psychologie als ondersteuning bij het ruimtelijke ontwerpproces.
05
normaal

Vind je ons hier

Scroll naar top